Zdravotní středisko Chlumec

Zdravotní středisko

Zdravotní středisko Chlumec

Lokalita: Chlumec
Funkce: Občanská stavba
Klient: obec Chlumec
Status: Studie (2020)
Autor: Ing. arch. Luboš Kotiš
Spoluautor: Ing. arch. Jiří Philippe Janda

Stávající urbanistické řešení je zachováno. Hlavní vstup je z chodníku Krušnohorské ulice, kde byla zvětšena nástupní plocha pro pěší. Ze severu je pozemek ohraničen Křížovou cestou na vrchol Horky. Na této straně pozemku je situováno provozní, požárně bezpečnostní schodiště s možnosti úniku osob do volného prostranství. Pozemek pod přístavbou objektu je koncipován jako veřejný prostor (komunikace pro pěší, posezení, zeleň).

Stávající budova má tři nadzemní podlaží s různicí se plochou zastavění. Doba vzniku objektu patrně koncem 70. let minulého století. Architektonický návrh přichází s přístavbou objektu na úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží. Přistavěná hmota na jižním průčelí je vystavěna na trojici dvojitých sloupů. V severní části je půdorysný výklenek doplněn hmotou požárně únikového schodiště. Na centrální schodiště navazují patrové haly se vstupy do výtahu a je vždy spojena prosklenými stěnami s plochami čekáren pacientů. Na každou z čekáren navazuje blok tří místností lékařského pracoviště. V severní části půdorysu jsou umístěna sociální zařízení pro pacienty. Celý objekt je důsledně zateplen. Fasádní provětrávaný plášť je tvořen deskami s rýhováním v kombinaci smetanově bílé a světle šedé barvy. Okenní výplně hliníkové se skrytým otevíravým křídlem v grafitově šedé barvě.