Interiér

Vizualizace domů a interiérů

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů. V průběhu procesu vám ukazujeme, jaký tvar domu a proč jsme ho zvolili, jak pracujeme s výhledy a se slunečním světlem. Kde jsou jednotlivé zóny domu a jak jsou vzájemně propojeny. Během návrhu se vás snažíme maximálně vtáhnout do tvůrčího procesu.

Vše tvoříme rovnou ve 3D interaktivním modelu a tak si váš dům můžete kdykoliv prohlédnout či projít. Ukážeme vám půdorysy s rozměry a rozmístěním nábytku. Po prezentaci nejen fyzicky vidíte jak je dům navržen ale také porozumíte proč. Během prezentací se vyjadřujete návrhu a společně postupně zapracováváme vaše připomínky, korekce a úpravy. Postupně se dostaneme od jednotlivých detailů až k finálnímu kompletnímu návrhu.

Obsah dokumentace:

  • Informace o stavbě
  • Architektonický koncept domu
  • Situaci širších vztahů domu vzhledem k jeho okolí
  • Situaci s osazením domu na pozemk
  • Půdorysy řešící základní dispozici, rozměry a funkční uspořádání domu
  • Řez domem a výškové osazení
  • Architektonické pohledy na dům
  • Základní řešení interiérů – rozmístění nábytku v půdorysech
  • Vizualizace domu a základních interiérů
Rodinný dům Skorotice