Pasport stavby / Zaměření / Zjednodušená dokumentace

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace existující budovy nebo stavby, která obsahuje klíčové informace o jejím stavu, konstrukčních prvcích, technických zařízeních a dalších aspektech.

Stávající stav objektu (domu) se fyzicky zaměří, zakreslí do výkresů a pak následně převede do digitální formy.

Kdy potřebuji pasport:

 • Pokud se stavební dokumentace nedochovala nebo ztratila
 • Korektury v katastru nemovitostí
 • Podklad pro projektanta, architekta, energetického specialistu / PENB.
 • Při jednání s úřady.
 • Podklad pro modernizaci, rekonstrukci, nástavbu, přístavbu objektu.
 • Podkladová data pro výměnu oken, dveří, sanity, krytiny, zateplení
 • Při převodu, prodeji, pronájmu či podklad realitní kanceláři.
 • Jako podklad pro legalizaci stavby.
 • Jako podklad pro odstranění stavby – dokumentace bouracích prací.
 • Podkladová data pro vytvoření modelu, vizualizaci.
 • Příloha a podklad k dokumentaci pro žádost o dotace.
 • Zhotovení dokumentace skutečného stavu, soupisy, souhrny.
 • Podklad při správě nemovitosti, výboru SVJ, facility management.

Obsah dokumentace:

 • průvodní a souhrnná technická zpráva
 • zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby
  • Situační výkresy
  • Půdorysy jednotlivých podlaží
  • Řezy
  • Pohledy

 

 • Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy
 • Geometrický plán

 

atelier@architon.cz

+420 774 090 988