Služby

Architektonická studie

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.

Projektová dokumentace

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.

Pasport stavby

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.

Interiér

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.

Urbanistické studie

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.

Vizualizace

Vila v Labském údolí

Nejdůležitější část celého procesu. V této fázi vzniká jedinečné architektonické dílo. Převádíme vaše představy a sny na papír, řešíme funkční návaznosti, rozmístění místností, finanční možnosti, velikost a tvar pozemku a jeho vztah k okolí. Současně hledáme výtvarné řešení domu včetně výběru vhodných materiálů.