Ochrana pramene Bílinské kyselky

Ochrana pramene Bílinské Kyselky

Ochrana pramene Bílinské kyselky

Lokalita: Bílina
Funkce: Ochrana pramene Bílinské Kyselky
Klient: Bílinská kyselka – BHMW a. s.
Status: DSP + DPS (2020)
Autor: Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Spoluautor: Ing. arch. Luboš Kotiš
Spolupracovali: Ing. Milan Vykouk, Bc. Patrik Schoř

Jedná se o malý technický objekt, kruhového půdorysu, který sloužil jako ochrana pramene. Je zbudován nad kopanou vyzděnou studnou, která již neslouží svému původnímu účelu, ale jsou zde instalovány potrubní rozvody s armaturami, svádějící kyselku z novějších funkčních pramenů.

Celý objekt Ochrany pramene Bílinské Kyselky je rehabilitován památkovým přístupem. Rekonstrukce se odehrává především v sanacích zaměřených na ochranu stavby před zemní vlhkostí a dešťovou vodou stékající ze střechy. Základ je silně degradován působením vody. Navlhlé zdivo je odsekáno včetně pochozí části a je nahrazena ručně házenou železobetonovou moniérkou. Stávající předsazený betonový schod je odstraněn a nahrazen masivními žulovými schody. Podlaha ochozu kolem studny z původního teraca ve dvou základních barevných odstínech (šedočerná a hnědofialová), doplněných radiálními kroužky z bílé mozaiky. Nevhodně vyspravené části jsou odsekány a nahrazeny replikou stejného typu a barevnosti. Provedou se zednické opravy narušených částí a doplnění omítek v otlučených částech a vyspravení ve zbývajících plochách. Štuková výzdoba bude opravena a chybějící doplněna ve stejném tvarosloví, jako stávající. Barevnost bude monochromatická světle okrová. Okna a dveře mají dožilé povrchové úpravy a v různém rozsahu narušenou dřevní hmotu. U všech dřevěných výplní je bude provedeno jejich kompletní restaurování. Stávající krytina bude sejmuta. Pokud to bude možné, provede se zpětné položení krytiny s doplněním chybějících či vadných tašek za nové, stejného typu. Případně bude vytvořena replika původních.