Revitalizace požární nádrže Chotiměř

Revitalizace požární nádrže Chotiměř

Revitalizace požární nádrže Chotiměř

Lokalita: Chotiměř
Funkce: Veřejný prostor
Klient: obec Chotiměř
Status: Studie (2023)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Jakub Bachman

Revitalizace stávající požární nádrže s cílem využití pro zadržování vody v krajině, přináší zároveň možnost transformace tohoto místa v klidovou a odpočinkovou zónu s přidanou hodnotou ve formě možnosti koupání. V souvislosti s tímto projektovým úkolem jsou navrženy parkové úpravy jak v okolí nádrže, tak i na jejím samotném povrchu. Tyto úpravy budou rozšířeny na přilehlé zelené plochy, aby vytvořily jedinečnou a harmonickou krajinu.

Klíčovým prvkem konceptu je zachování a zvýraznění estetických prvků přírodního prostředí. Budoucí podoba lokality bude zdůrazňovat organické tvary a využije stávající terénní konfiguraci pro propojení s okolní krajinou. Architektonický návrh bude respektovat a přizpůsobit se přírodním prvkům, čímž se zaručí, že revitalizace bude v souladu s místním charakterem.

V rámci parkových úprav budou vybudovány atraktivní stezky pro pěší, které propojí důležité body v okolí. Kromě toho bude do koncepce začleněn městský mobiliář, jako jsou lavičky a posezení, umístěné na strategických místech, která nabídnou návštěvníkům příjemné místo pro relaxaci a obdivování krásy okolní krajiny.

Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu o tuto revitalizovanou lokalitu je také navrženo vybavení pro rekreaci a sport. Dostupné budou stojany na kola, které podpoří udržitelný způsob přesunu, což bude v souladu s ekologickými trendy. Dále budou zahrnuta workoutová zóna a dětské hřiště, které přitáhnou rodiny s dětmi a aktivní jedince.

Revitalizace požární nádrže a její přeměna na multifunkční prostor spojující estetické prvky s užitečností pro veřejnost posílí význam tohoto místa v místní komunitě. Nově vytvořená klidová a odpočinková zóna nabídne obyvatelům i návštěvníkům jedinečný prostor pro relaxaci, sport, a obdivování okolní přírody. Projekt přinese městu nové možnosti a posílí jeho pouto s krajinou a přírodou.