Územní studie Kočkov

Územní studie Kočkov

Územní studie Kočkov

Lokalita: Ústí nad Labem
Funkce: Urbanismus
Klient: Magistrát města Ústí nad Labem
Status: Územní studie (2022)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Spolupráce:
Ing. arch. Jakub Bachman

V územní studii bylo navrženo využití předmětné lokality ve prospěch nízkopodlažní obytné zástavby tvořené zejména rodinnými domy, a to především s ohledem na charakter okolní zástavby. Plocha pro individuální bydlení určená Územním plánem byla rozšířena. Zbytek svažitého pozemku investora byl ponechán přírodní zeleni.