Moderní garáž Chuderov

Moderní garáž Chuderov

Moderní garáž Chuderov

Lokalita: Chuderov
Funkce: Garáž a sklad zahradní techniky
Status: Studie (2021), DSP (2021), DPS (2022)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Spolupráce:
Ing. arch. Jakub Bachman
Ing. Martin Vejškrab, Brandejský Jiří, Patrik Schoř

Na soukromém pozemku v obci Chuderov jsme navrhli přístavbu garáže k rodinnému domu. Cílem bylo navrhnout moderní přístavbu s prostory, kde by bylo možné garážovat elektro automobil s možností dobíjení a zároveň skladovat sportovní vybavení a zahradní techniku.

Hmota objektu na obdélníkovém půdorysu byla navržena tak, aby co nejvíce splynula s okolní krajinou ze strany zahrady. Objekt ze severu a ze západu volně přechází na zelenou střechu. Z ulice tvoří uliční čáru rovnoběžnou s hranou pozemku a komunikace. Z východu navazuje na pozemek klienta s možností vstupu. Fasáda je řešena hliníkovými panely světle šedé a šedé barvy, které byly již aplikovány na rodinném domě.