Rodinný dům ve Žďáru

Rodinný dům ve Žďáru

Rodinný dům ve Žďáru

Lokalita: Žďár u Velkého Chvojna
Funkce: Bydlení
Klient: Soukromý investor
Status: Studie (2020), Projekt (2020), Realizace (2021)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Petra Jandová

Spolupráce:
Ing. Martin Vejškrab
Ing. Daniel Florián
Jiří Brandejský

Pozemek se nachází v zastavěném území lokality Žďár u Velkého Chvojna. Obec Žďár byla původně slovanskou okrouhlou vesnicí, založenou patrně na počátku 13. století. V současnosti je lokalita součástí CHKO České středohoří. Parcela se svažuje jiho-východním směrem k zalesněnému meandru Klíšského potoka. Pozemek je na severní straně lemován místní komunikací a ze západní strany účelovou komunikací.

Rodinný dům je tvaru písmene L. Jedno křídlo je určeno pro společný pobyt rodiny, v křídle druhém se nachází soukromé pokoje. Tvarosloví domu vychází z tradičních staveb venkovského charakteru, výrazně obdélníkový půdorys hlavního křídla je na obou koncích ukončen štítem a zastřešen vždy sedlovou střecho, okraje střech zůstávají bez přesahů. Do ulice se dům tváří jako klasický vesnický s menšími okny a přiznanými střešními žlaby a svody. Do soukromé zahrady je naopak co nejvíce otevřen, žlaby i svody jsou skryté v lemující římse a celkové pojetí je v modernějším duchu.