Rekonstrukce chaty v Libštátu

Rekonstrukce chaty v Libštátu

Rekonstrukce chaty v Libštátu

Lokalita: Libštát
Funkce: Rekreace, Bydlení
Klient: Soukromý investor
Status: Studie (2021)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Spolupráce:
Ing. arch. Jakub Bachman

Pozemek se nachází v obci Libštát na mírně svažitém terénu směrem k řece Oleška. Objekt se nachází ve stávajícím souboru staveb. Kompozice staveb se nemění. Pozemek je obklopen vzrostlými stromy z jiho-východní strany. Ze severo-západu se nachází louky. Soubor staveb je osamocen od okolní zástavby.

Na stávající stopě je navržena rekonstrukce domu. Hmota domu vychází z původního objektu obdelníkového půdorysu se sedlovou střechou. Jedná se o tradiční tvarosloví venkovského charakteru. Dům je dvoupodlažní. Druhé nadzemní podlaží s dřevěnou fasádou.

V rámci rekonstrukce jsou ponechány jsou původní obvodové zdi. Zdivo je značně porušené a bude nutné jeho zhodnocení, do jaké míry je možné ponechat. Nad prvním patrem bude zhotoven nový železobetonový věnec se monolitickým stropem. Nad ním je navrženo patro v původní stopě. Výška objektu je striktně dodržena dle původního objektu. V rámci rekonstrukce dojde k zateplení střechy i obvodového zdiva. Vnitřní dispozice objektu jsou změněny. Ponechány jsou částečně nosné zdi. Navrženy jsou jak nové nosné zdi tak příčky.