Rodinný dům v Charvatci

Rodinný dům v Charvatci

Rodinný dům v Charvatci

Lokalita: Charvatce u Mladé Boleslavy
Funkce: Bydlení
Klient: Soukromý investor
Status: Studie (2021), DSP, DPS
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Jakub Bachman

Pozemek se nachází v lokalitě Květník mezi obcemi Charvatce a Jabkenice. Jedná se o část obce, která je určena k zástavbě rodinnými domy venkovského charakteru.

Dům je navržen jako jednopodlažní stavba na půdorysu písmena L. Vstupní severní křídlo, kolmé ke komunikaci a vrstevnicím, má tvarosloví tradičního domu se sedlovou střechou a nachází se v něm hlavní obytná místnost a technické zázemí, včetně dílny u vstupu. Jižní křídlo kolmě navazuje na severní a je zastřešeno pultovou střechou se spádem směrem ke komunikaci.
Do zahrady jsou křídla sjednocena zastřešenou terasou. Severnímu křídlu dominuje prosklená stěna směrem na jih na terasu. Jižní křídlo má směrem západu výstupy z pokojů také přímo na terasu.