Rekreační domek Brná

Rekreační domek Brná

Rekreační domek Brná

Lokalita: Brná nad Labem
Funkce: Rekreace
Klient: Soukromý investor
Status: Studie (2021), DSP (2021)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Jakub Bachman

Pozemek se nachází v lokalitě Brná v obci Ústí nad Labem, kde převažují rekreační objekty a rodinné domy. Parcela je situována na západním svahu směrem k řece Labe a kolem pozemku začíná les rozprostírající se na údolních svazích. Lokalita je součástí CHKO České středohoří.

Rekreační domek jsme navrhli pro rodinou rekreaci jedné rodiny. Tvarosloví domu vychází z tradičních staveb venkovského charakteru nad obdelníkovém půdorysu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím zastřešeným sedlovou střechou s vikýři na obou stranách. Fasáda domu je omítnuta světle okrovou barvou. Střešní krytina bude skládaná z vláknocementových šablon šedé barvy s Vikýři, které jsou opláštěny falcovaným drážkovým plechem v barvě střešní krytiny, stejně jako okapové žlaby a svody. Největší otvory z obytné místnosti jsou opatřeny venkovními posuvnými okenicemi z dřevěných lamel.