Rodinný dům ve Skoroticích

RD Skorotice

Rodinný dům ve Skoroticích

Lokalita: Skorotice u Ústí nad Labem
Funkce: Bydlení
Status: Studie (2021), DSP (2021)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Jakub Bachman

Pozemek se nachází v lokalitě Skorotice v obci Ústí nad Labem v prodloužené ulici K Vilám. Parcela se svažuje západním směrem. Rodinný dům ve Skoroticích je navržen pro jednu rodinu s dětmi. Hlavní hmota domu vychází z tvarosloví tradičních staveb venkovského charakteru. Obdélníková hmota se sedlovou střechou s velkými okny je otevřena do soukromé zahrady. Východní křídlo je částečně zakopané a terén zde přechází v plochou zelenou střechu a z veřejného prostoru je prakticky neviditelná. V hlavní hmotě je na části půdorysu vytvořeno vyvýšené podlaží, které slouží jako sklad sezónního nábytku.