Rezidence Na Spádu

Rezidence Na Spádu

Rezidence Na Spádu

Lokalita: Ústí nad Labem
Funkce: Bydlení
Klient: Soukromý investor
Status: Studie (2021)
Autor:
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
Ing. arch. Jakub Bachman

Urbanismus:
Pozemek se nachází v zastavěném území obce Ústí nad Labem. V okolí se nachází bytové panelové domy, občanská vybavenost lokálního charakteru, ale i domy rodinné. Pozemek je svažitý jižním směrem s převýšením cca 3m. Ze západu je ohraničen zahradou s rodinným domem, z jihu komunikací pro osobní automobily, z východu chodníkem pro pěší se schodištěm, a ze severu komerční budovou s kancelářemi.

Výškově je budova navržena tak, aby byla v svou nejvyšší částí střechy v přibližně úrovni hřebene komerční budovy. Navržený dům využívá zastavitelnou plochu v maximální možné míře. Z jižní strany vytváří novou uliční čáru v kontaktu s veřejným prostorem. Z východ odstupuje od veřejného prostoru, aby bylo dosaženou příjemného soukromí. Před komerčními budovami je veřejný prostor s malým parčíkem. Bytový dům uzavírá pohledově tento prostor a jasně ho tak definuje.

Architektonické řešení:
Půdorysně dům kopíruje lichoběžníkový tvar pozemku. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Tato podsklepená část, kde je umístěno parkování, technická místnost a sklepní kóje, je výškově umístěna tak, aby navazovala na komunikaci. Naopak přístup do domu je z chodníku pro pěší na horní výškové rovině.

Dům je navržen s plochou střechou, aby charakterově doplnil okolní bytové a komerční objekty. Konstrukčně je dům řešen kombinovaným systémem. Svislé nosné konstrukce jsou z jednovrstvého keramického zdiva, kromě podsklepené části, kde je kombinace železobetonových stěn a železobetonových sloupů. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako železobetonový monolitický strop. Nosná část střechy je je řešena v monolitickém železobetonu. Střecha je vyspádována dovnitř dispozice.

Architektonicky je objekt řešen jako kompaktní hmota se zaoblenými rohy. Na jižní fasádě se projevují mírně předsunuté římsy a lodžie, které jsou částečně opatřeny stíněním v barvě dřeva. Jednotlivé okenní otvory šedé barvy, jsou výškově navrženy od římsy k římse. Na vedlejších fasádách už se římsy neprojevují. Západní, východní a severní fasáda je tvořena bílou hladkou omítkou, která přechází i na jižní římsy. Fasáda na jižní straně mezi římsami je strukturovaná v šedé barvě. Na jižní fasádě, kde část objektu ukončuje pohledovou osu od veřejného prostoru, jsou umístěny sluneční hodiny.